L2 сервер Valakas.su
Хроники: Interlude

Valakas.su

http://valakas.su/
  • On Valakas.su there is information about opening one Lineage 2 server.
  • Valakas x1200 server on Interlude chronicle was opened at December 7, 2018.
  • Played on Valakas.su? Add your review about Interlude x1200 server!
3.33 5 12
208
СерверХроникиРейтыТипДата открытияID
VALAKAS x1200Interludex1200Java07.12.20181555
Показать все сервера

Добавь первый отзыв о Valakas.su

Видео и стримы